Kerngroep en stuurgroep

De Aanpak Wachttijden valt onder de Samenwerkingsagenda en de programmaleiding legt verantwoording af aan de stuurgroep van de Samenwerkingsagenda. De kerngroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van alle sectoren binnen jeugdhulp Twente.

We bouwen samen aan een lerend systeem, met elkaar. Dat vraagt van iedereen in het veld verbinding, durf, nieuwsgierigheid en kritisch denken. Alleen met elkaar kunnen we het systeem veranderen.

Cookie-instellingen