Update Samenwerkingsagenda jeugdhulp Twente

18-12-2023 622 keer bekeken 0 reacties

Jeugdigen, ouders, zorgaanbieders, professionals, bestuurders en de veertien gemeenten hebben afgelopen jaar de Meerjarige Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente opgesteld.

Deze Samenwerkingsagenda is erop gericht om de jeugdzorg in Twente te verbeteren en te zorgen dat jeugdigen op tijd de juiste hulp krijgen. In deze agenda staat een aantal initiatieven om de zorg te verbeteren waar per direct aan gewerkt gaat worden door onderwijs, zorg en gemeenten. De 14 Twentse colleges hebben in de afgelopen weken unaniem de Samenwerkingsagenda vastgesteld. Nu kunnen de eerste projecten van start.

Iedere jeugdige op tijd de juiste hulp

De Meerjarige Samenwerkingsagenda komt voort uit de Regiovisie Jeugdhulp Twente, die door de laatste gemeente in maart 2022 werd vastgesteld. In de Samenwerkingsagenda zijn de acht leidende principes van de Regiovisie verder uitgewerkt tot vijf actielijnen vol initiatieven en onderzoek op het gebied van wonen en zorg, onderwijs en zorg, samenwerken met de sociale basis, geïntegreerde ambulante zorg en kind- en gezinsbescherming. Per actielijn is onderzocht wat er speelt in onze regio en aan welke opgaven gewerkt gaat worden.

In volle vaart vooruit

De Samenwerkingsagenda wordt bestuurlijk getrokken door Harmjan Vedder, wethouder van gemeente Enschede, en Wieteke Beernink, bestuurder van Accare. Beide bestuurders zijn actief betrokken om de netwerksamenwerking in Twente naar een hoger niveau te brengen. Wieteke: “Als bestuurder van een grote zorgaanbieder ben ik er heel trots op dat de samenwerking binnen ons netwerk steeds sterker wordt. Juist door dicht bij elkaar te staan kunnen we op tijd de juiste hulp aan onze jeugdigen bieden en leren van elkaar hoe die hulp te bieden. Die samenwerking is echt hard nodig, want er liggen kansen om onze zorg beter in te richten, met betere afstemming op wat jeugdigen zelf zeggen nodig te hebben. Door systematisch kennis en kunde met elkaar te delen zorgen we voor passende hulp, en dichtbij. We streven ernaar dat verwijzingen naar specialistische jeugdhulp goed onderbouwd worden. Want bij sommige kind/gezinsproblemen kunnen we niet zonder een professionele behandelaar. Maar die verwijzing doen we pas als we samen met het sociaal domein eerst hebben gekeken naar bruikbare steun door het maatschappelijke netwerk.”

Harmjan vult hierop aan: “Wij hechten groot belang aan verbetering van de jeugdzorg, aan kortere wachttijden. Die kunnen we niet bereiken zonder daar de jeugd en hun ouders/verzorgers bij te betrekken. Samen gaan we op zoek naar verbeteringen die aansluiten bij hun behoefte en leefwereld. Binnen de Aanpak Wachttijden zijn we daar al mee begonnen; hier onderzoeken we samen hoe we de wachttijden draaglijker kunnen maken en hoe we sneller de juiste hulp kunnen bieden.”

Waar werken we aan

In de Samenwerkingsagenda is een prioritering aangebracht om de meest urgente problemen op korte termijn aan te pakken. Urgente doelen zijn onder andere het verminderen van de instroom in residentiële jeugdhulp (waaronder de Jeugdzorgplus) en het creëren van kleinschalige (woon)voorzieningen. Daarnaast werken we aankomende jaren ook aan het terugbrengen van wachtlijsten en wachttijden.

Onderwijs, zorgaanbieders en gemeenten doen het samen in Twente. Lees hier alles over de Samenwerkingsagenda.

Cookie-instellingen