Actielijn 3: Samenwerken met de sociale basis

Een stevige Twentse sociale infrastructuur

Door: Denise Bosma, Greja Maat en Kirsten Boelen
Ixta Noa, Gemeente Enschede en gemeente Hengelo

Inleiding

Het doel van de actielijn ‘Samenwerken met de sociale basis’ is een stevige, Twentse sociale infrastructuur neerzetten, waaraan inzet vanuit specialistische jeugdhulp kan worden toegevoegd. De sociale basis van de jeugdigen in Twente is krachtig en werkt structureel, niet incidenteel, samen met de specialistische jeugdhulppartners. Jeugdigen in Twente zijn ingebed in de lokale sociale basis, waaronder sport en vrije tijdsclubs, scholen, wijkteams, huisartsen, sociaal werk, ervaringsdeskundige organisaties. Er is altijd samenwerking vanuit jeugdhulp met de sociale basis mogelijk. De lokale toegang ontwikkelt zich stevig, heeft zicht op de lokale sociale basis en adviseert/faciliteert samenwerking, en voert zo nodig regie. Afstemming tussen de lokale toegangen wordt geïntensiveerd zonder dat de lokale kleuring verdwijnt. Door de samenwerking met de (specialistische) jeugdhulpaanbieders ontstaat een plek voor het bespreken van instroomregulering, kennis uitwisselen over zorginnovaties en pilots en het faciliteren van een slimme uitvoeringspraktijk.

Cookie-instellingen