Actielijn 1: Wonen en Zorg

Flexibele en kleinschalige woonvoorzieningen dicht bij huis

Door: Esther van den Broeke en Erik Otten
Expertisenetwerk jeugd Overijssel en Gemeente Enschede/OZJT

Inleiding

Op het gebied van wonen en zorg zien we een gebrek aan visie, samenhang en kaders. Een visie is nodig om flexibel en tijdig vraag en aanbod te matchen en beter aan te sluiten bij jeugdigen en ervaringsdeskundigheid. Door de visie op korte termijn te ontwikkelen dragen we bij aan een kostenefficiëntie en vergroten we de kwaliteit van zorg. We zetten in op samenhang en samenwerking om de transformatie aan te jagen en te versnellen. We willen beter aansluiten op de monitors en de kennisontwikkeling van het bovenregionale Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. We streven naar het reduceren van residentiele plaatsen, schaalverkleining van woon- en leefgroepen én het gelijktijdig realiseren van kleinschalige woonvormen, passende zorg, ambulantisering en totstandkoming van flexibele woonzorgarrangementen.

Cookie-instellingen