Prioritering

Waar willen we aan werken in Twente (op volgorde van belangrijkheid)?

 

  1. Het regelen van flexibele zorg in kleinschalige woonvormen in de wijk.
  2. Op basis van de beleidsrijke invulling van de SPUK drie milieuvoorzieningen het vaststellen van de noodzakelijke beddencapaciteit open drie milieus, het verminderen van de instroom naar residentiële zorg en het vergroten van de uitstroom naar ambulante hulpverlening.
  3. Het verfijnen van de afstemming tussen beleid, contractmanagement en uitvoering met als doel één beleidskader en een beoordelingskader op te stellen voor de totstandkoming van woon/zorg initiatieven in de regio Twente.
     
Cookie-instellingen