Governance

De governance van de lopende bovenregionale projecten (SPUK, RET, Expertisenetwerk Jeugd Overijssel) is belegd bij Enschede als centrumgemeente voor de regio Overijssel.

Daarnaast betreft deze actielijn nu nog losstaande projecten met veelal een eigen governance. De samenwerkingsagenda vormt idealiter een overkoepelende lerende en monitorende functie. We organiseren regionale terugkoppeling op de voortgang. Het succes van de opgave voor ambulante zorg is deels afhankelijk van het succes van de projecten binnen de opgaven wonen, gedwongen zorg, onderwijs en de sociale basis. In deze samenhang dient ook het effect op deze opgave te worden geëvalueerd.

Cookie-instellingen